Toimitusjohtajan katsaus

Henki-Fennia 2018

HFVuosi 2018 oli Henki-Fennian 20. toimintavuosi. Yhtiön liiketoiminta kattaa vapaaehtoiset henki-, eläke- ja säästövakuutukset osana Fennia-konsernin palveluntarjontaa.

Henki-Fennian liiketoiminta kehittyi myönteisesti ja tulos 22,6 miljoonaa euroa (15,5 milj. euroa) oli hyvä. Kuormitustulolla mitattuna liiketoiminnan tuotot kasvoivat 3,7 prosenttia ollen 17,5 miljoonaa euroa (16,9 milj. euroa) ja yhtiön liikekustannussuhde parani edellisen kymmenen vuoden parhaimmalle tasolle 90,2 prosenttiin (92,1 %). Yhtiön vakavaraisuutta kuvaava SCR-suhde oli vuodenvaihteessa 214,8 prosenttia (203,3 %), jota voi pitää vahvana lukuna.

Sijoitustoiminnan tuotto oli 2,4 prosenttia (3,3 %), markkina oli haastava. Osakemarkkinoiden tuotto vuonna 2018 oli negatiivinen ja korkotuotto edelleen historiallisen alhaisella tasolla. Yhtiön sijoitustoiminnan tuottoja paransi tytäryhtiö Fennia Varainhoito Oy:n osakekannan myynti emoyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialle osana konsernin sisäisiä järjestelyjä.

Katsausvuonna yhtiön kehitys oli strategiakauden 2018–2022 tavoitteiden sekä konsernistrategian mukainen. Toki kaikkien näiden tavoitteiden saavuttamiseen on vielä matkaa. Henki-Fennian päätavoitteena strategiakaudella on liiketoiminnan volyymin, kuormitustulon kasvattaminen ja liikekustannussuhteen edelleen merkittävä parantaminen, jälkimmäisellä on tarkoitus turvata yhtiön hintakilpailukyky tulevaisuudessa. Yhtiön investoinnit kohdistuivat viime vuonna ja kohdistuvat edelleen toiminnan digitalisointiin, jolla pyritään tehostamaan ja automatisoimaan liiketoiminnan prosesseja sekä vastaamaan asiakkaiden toivoman verkko-asioinnin ja -asiakaspalvelun tarpeisiin. Kuluvan vuoden aikana on myös tarkoitus tuoda markkinoille uusia palveluja.

Henki-Fennian näkymät vuodelle 2019 ovat myönteiset. Taustalla on lisäksi vuoden 2018 lopulla toteutettu yrityskauppa, jossa emoyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia osti Folksam Vahinkovakuutus Oy:n koko osakekannan. Tarjoamme Henki-Fennian tuotteita myös näille uusille vahinkovakuutusasiakkaille. Toisaalta Suomen talouden kehityksen odotetaan heijastuvan Henki-Fennian liiketoimintaan. Pääomamarkkinoiden osalta mahdollisesti heikompi loppuvuosi voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaan niin varainhoito ja sijoitusvakuutusten myynnin kuin taseen sijoitustuottojen osalta.

Visionamme on tarjota paras asiakaskokemus, jonka eteen teemme paljon töitä. Henki-Fennia menestyi Taloustutkimuksen suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden vertailussa, jossa yritysasiakkaat arvioivat toimintamme alan toiseksi parhaaksi. Tutkimuksen mukaan olimme parhaita asiantuntevuuden, ongelmien ratkaisun, palvelualttiuden sekä lupausten pitämisen osalta. Henkilöstöllemme ja hallinnollemme ansaitut kiitokset hyvästä työpanoksesta sekä asiakkaillemme kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna.

 

Alexander Schoschkoff
toimitusjohtaja