Tilinpäätös

Tuloslaskelma


1 000 €

Konserni

2018

Konserni

2017

Emoyhtiö

2018

Emoyhtiö

2017

Liite

Vakuutustekninen laskelma

     
 

Vakuutusmaksutulo

     
  

Vakuutusmaksutulo

164 142

166 687

164 142

166 687

1

  

Jälleenvakuuttajien osuus

-1 063

-960

-1 063

-960

 
   

163 079

165 728

163 079

165 728

 
 

Sijoitustoiminnan tuotot

76 606

60 737

77 344

63 277

3, 4

 

Sijoitusten arvonkorotus

13 095

49 813

13 095

49 813

3, 4

 

Korvauskulut

     
  

Maksetut korvaukset

-95 519

-104 438

-95 519

-104 438

2

  

Jälleenvakuuttajien osuus

-32

219

-32

219

 
  

Korvausvastuun  kokonaismuutos

-2 340

-3 252

-2 340

-3 252

 
 

Korvauskulut yhteensä

-97 890

-107 471

-97 890

-107 471

 
 

Vakuutusmaksuvastuun muutos

     
  

Vakuutusmaksuvastuun kokonaismuutos

13 378

-96 099

13 378

-96 099

 
   

13 378

-96 099

13 378

-96 099

 
 

Liikekulut

-14 826

-14 806

-14 826

-14 806

5

 

Sijoitustoiminnan kulut

-83 501

-33 919

-83 157

-34 110

3, 4

 

Sijoitusten arvonkorotusten oikaisu

-46 665

-8 278

-46 665

-8 278

3, 4

 

Vakuutustekninen tulos

23 276

15 704

24 358

18 054

 

Muu kuin vakuutustekninen laskelma

     
 

Muut tuotot

     
  

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot

1 488

4 751

   
  

Muut

3

3

3

3

 
   

1 491

4 753

3

3

 
 

Muut kulut

     
  

Sijoituspalvelutoiminnan kulut

-1 384

-4 231

   
  

Liikearvon poisto

-241

-241

-241

-241

 
  

Muut

-

 

 

 

 
   

-1 624

-4 472

-241

-241

 

Voitto varsinaisesta toiminnasta

23 143

15 986

24 120

17 816

 
 

Tilinpäätössiirrot

     
  

Poistoeron muutos

  

-22

-17

 
 

Tuloverot

     
  

Tilikauden verot

-2 255

-3 042

-2 255

-3 042

 
  

Aikaisempien tilikausien verot

772

699

772

699

 
  

Laskennalliset verot

199

199

   
   

-1 283

-2 145

-1 483

-2 344

 
 

Vähemmistösouudet

6

1

   
        
 

Tilikauden voitto

21 865

13 842

22 615

15 455