Yhteiskuntavastuumme

Fennia-konsernin strategia

Fennia-konserni on missionsa mukaisesti olemassa yrittämistä ja elämää varten. Olemme luotettava kumppani sinulle, olit sitten turvaamassa yritystoimintaasi tai oman elämäsi tärkeitä asioita.

Visionamme on tarjota paras asiakaskokemus. Haluamme, että asiakkaamme kokevat palvelumme niin hyvinä ja helposti saavutettavina, että he suosittelevat Fenniaa ja yhteistyökumppanina olemme haluttu kumppani.

Olemme Fennia-konsernissa asettaneet vuoteen 2022 ulottuvalla strategiakaudelle neljä tavoitetta, jotka ovat:

  • Uudistumiskykyinen henkilöstö
  • Kasvava yritysasiakkaissa
  • Tehokas kotitalouksissa
  • Vakavarainen

Fennian strategiset tavoitteet ohjaavat jokaisen työtä

Teemme työtä rohkeasti ja tavoitteellisesti – kuin tekisimme työtä omalle yrityksellemme

Johdamme, valmennamme ja työskentelemme yhteisössämme siten, että onnistumme tuottamaan erinomaisen henkilöstökokemuksen, mikä johtaa varmimmin markkinoiden parhaaseen asiakaskokemukseen. Uudistumiskykyinen henkilöstö on voimavaramme.

Vakuutus- ja finanssiala on muutosten edessä. Asiakaskäyttäytymisessä tapahtuvat muutokset ja digitaalisten palvelujen kehittäminen edellyttävät meiltä fennialaisilta uudistumiskyvykkyyttä. Automaation myötä rutiineista vapautuminen on myös mahdollisuus, työn painopiste siirtyy asiantuntijatyöksi.

Fennia on aina ollut yrittäjien yhtiö

Osaamisemme, verkostomme ja tuloksemme ovat syntyneet yritysten ja yrittäjien palvelemisesta. Tätä osaamista ja asiakaslähtöisyyttä jalostamme, sen pohjalle on hyvä rakentaa tulevaisuutta.

Kasvamme kannattavasti yritysasiakkaissa vakuuttamisen ja varainhoidon palveluilla. Rakennamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen kokemuksen Fennia-konsernin palveluista taloudellisen turvallisuuden kumppanina sekä neuvonantajana. Palvelukokonaisuus tuotetaan yhdessä yhteistyökumppaniverkoston, alan parhaiden osaajien kanssa.

Henkilöasiakkaan on helppoa asioida kanssamme

Työskentelemme joka päivä niin, että asiakkaalla on varma ja luottamuksellinen tunne siitä, että hänen asiansa ovat hoidossa. Haluamme tarjota asiakkaillemme elämänmittaisen kumppanuuden kanssamme.

Hyvässä palvelussa korostuu tehokkuus ja vaivattomuus – niin asiakkaan kuin yhtiönkin kannalta. Tämän toteutuessa sekä henkilöstö- että asiakaskokemus ovat onnistuneita. Panostamme voimakkaasti liiketoiminnan digitalisointiin.

Pidämme huolta vahvasta vakavaraisuudesta

Fennia-konserni on vakavarainen. Vakavaraisena yhtiönä pystymme vastaamaan niistä velvoitteista, joita olemme vakuutuksenottajille antaneet.

Jotta vakavaraisuutemme säilyy, ymmärrämme kantaaksemme ottamamme riskin ja otamme riskiä vain sen verran kuin pystymme kantamaan.

Olemme riskienhallinnan asiantuntija ja edelläkävijä omassa toiminnassamme.