Toimitusjohtajan katsaus

Vakavaraisuus on vahva

Antti KuljukkaTyöelämän murros vaikuttaa vakuuttamisen liiketoimintaan. Valtaosa Suomeen syntyneistä uusista työpaikoista on muodostunut erilaisille palveluja tuottaville ja tietopääomaa hyödyntäville aloille. Nämä toimialat ovat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannalta vähäriskisiä, joten vakuutusmaksut ovat luonnollisesti pienempiä. Tämä työelämän kehitys näkyy Fenniassa alhaisempana vakuutusmaksutulona.

Sijoitusmarkkinat olivat vuonna 2018 erittäin vaativat ja haastavat. Epävarmuus etenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä näkyi suoraan tuloksessa.

Koko Fennia-konsernin vahva vakavaraisuus mahdollistaa omalta osaltaan entistä monipuolisempien vahingosta selviytymisen, varainhoidon, vaurastumisen sekä taloudellisen turvallisuuden palvelujen luomisen asiakkaillemme.

Katsausvuonna Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia osti 27.11.2018 pitkät perinteet vahinkovakuuttamisessa omaavan Folksam Vahinkovakuutus Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Fennian markkinaosuus kasvaa kahdella prosenttiyksiköllä ja vahinkovakuutuksen maksutulo kasvaa arviolta noin 70 miljoonaa euroa.

Yhtiökokoukset päättivät helmikuussa sulautumisesta ja hyväksyivät samalla sulautumissuunnitelman. Arvioimme, että yritysfuusio saadaan toteutettua kesään 2019 mennessä. Toimintojen integroimisella, sulautumisella ja voimien yhdistämisellä tavoittelemme kilpailukyvyn vahvistamista, mutta ennen kaikkea haluamme jatkuvasti kehittyä ja tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaikille uusille ja nykyisille Fennian asiakkaille – yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille.

Fennian valitsi vakuutusyhtiökseen viime vuonna lähes 50 000 uutta kotitalousasiakasta. EPSI Ratingin tekemän tutkimuksen mukaan Fennia onnistui ainoana vakuutusyhtiönä parantamaan asiakastyytyväisyyttään yksityisasiakkaiden arvioimana ja nousi tutkimuksen toiselle sijalle.

Asiakkaiden palaute on osoitus onnistuneista arkea helpottavista ja parantavista teoista, sujuvasta kommunikaatiosta sekä kumppanien kanssa tehdystä hyvästä yhteistyöstä.

Missiomme eli olemassaolomme tarkoitus: Yrittämistä ja elämää varten – toteutui hienosti. Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme sekä fenniakonsernilaisia heidän hyvästä sitoutumisestaan asiakkaiden palvelemiseen.

Antti Kuljukka
konsernijohtaja