Tilinpäätös

Tuloslaskelma


1 000 €

Konserni

2018

Konserni

2017

Emoyhtiö

2018

Emoyhtiö

2017

Liite

           

Vakuutustekninen laskelma

    

2

 

Vahinkovakuutus

     
  

Vakuutusmaksutuotot

     
   

Vakuutusmaksutulo

386 880

393 675

382 795

393 675

1

   

Jälleenvakuuttajien osuus

-4 412

-5 898

-4 209

-5 898

 
      

382 469

387 776

378 586

387 776

 
           
   

Vakuutusmaksuvastuun muutos

1 603

8 634

-578

8 634

 
           
  

Vakuutusmaksutuotot yhteensä

384 071

396 411

378 007

396 411

 
           
  

Korvauskulut

     
   

Maksetut korvaukset

-317 678

-295 199

-312 492

-295 199

 
   

Jälleenvakuuttajien osuus

14 011

795

13 992

795

 
      

-303 667

-294 404

-298 500

-294 404

 
           
   

Korvausvastuun muutos

32 385

-19 763

35 483

-19 763

 
   

Jälleenvakuuttajien osuus

-22 538

19 475

-23 176

19 475

 
      

9 847

-289

12 307

-289

 
           
  

Korvauskulut yhteensä

-293 820

-294 693

-286 193

-294 693

 
           
  

Liikekulut

-101 963

-100 229

-100 363

-100 418

4

  

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta

-11 712

1 489

-8 549

1 300

 
  

Tasoitusmäärän muutos

-15 727

-30 467

-24 474

-30 467

 
  

Vakuutustekninen kate

-27 439

-28 978

-33 023

-29 167

 

Vakuutustekninen laskelma

     
 

Henkivakuutus

     
  

Vakuutusmaksutulo

     
   

Vakuutusmaksutulo

164 142

166 687

   
   

Jälleenvakuuttajien osuus

-1 063

-960

   
  

Vakuutusmaksutulo yhteensä

163 079

165 728

   
  

Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

-39 615

68 576

   
  

Muut vakuutustekniset tuotot

     
  

Korvauskulut

     
   

Maksetut korvaukset

-95 505

-104 438

   
   

Jälleenvakuuttajien osuus

  

-32

219

   
   

Korvausvastuun muutos

-2 340

-3 252

   
   

Kannansiirto

 

 

   
  

Korvauskulut yhteensä

-97 877

-107 471

   
  

Vakuutusmaksuvastuun muutos

13 378

-96 099

   
   

Kannansiirto

  

 

 

   
  

Liikekulut

-14 658

-14 798

   
  

Vakuutustekninen tulos

24 306

15 936

   
           

Muu kuin vakuutustekninen laskelma

     
 

Vahinkovakuutuksen tekninen kate

-27 439

-28 978

   
 

Henkivakuutuksen tekninen tulos

24 306

15 936

   
           
 

Sijoitustoiminnan tuotot

141 948

167 200

80 481

109 639

6

 

Sijoitusten arvonkorotus

13 095

49 813

   
 

Sijoitustoiminnan kulut

-160 909

-80 801

-80 027

-50 272

6

 

Sijoitusten arvonkorotusten oikaisu

-46 665

-8 278

   
      

-52 532

127 933

454

59 367

 
           
 

Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto

39 615

-68 576

   
 

Muut tuotot

     
  

Sijoituspalvelutoiminan tuotot

5 181

3 732

   
  

Muut

4 486

1 428

44

25

 
      

9 667

5 161

44

25

 
 

Muut kulut

     
  

Sijoituspalvelutoiminnan kulut

-6 320

-4 231

   
  

Muut

-4 315

-469

223

515

 
      

-10 635

-4 700

223

515

 

           
 

Voitto/tappio varsinaisesta toiminnasta

-17 017

46 776

-32 301

30 740

 
           
 

Osuus osakkuusyritysten tappioista/voitoista

 

51

   
           
 

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-17 017

46 827

-32 301

30 740

 
           
 

Tilinpäätössiirrot

     
  

Poistoeron muutos

  

-237

-283

 
           
 

Tuloverot

     
  

Tilikauden verot

-2 590

-6 875

-202

-3 693

 
  

Aikaisempien tilikausien verot

884

310

313

-388

 
  

Laskennalliset verot

134

206

   
      

-1 571

-6 359

111

-4 081

 
           
 

Vähemmistöosuudet

-915

-449

   
           
 

Tilikauden voitto/tappio

-19 503

40 020

-32 427

26 376