Fennias verksamhetsberättelse och bokslut 2018

För företagande
och liv.

Verkställande direktörens översikt

"Vår mission, dvs. varför vi finns till – För företagande och liv – genomfördes utmärkt."

Läs mer

382 mn euro

Premieinkomst

99,4 %

Totalkostnadsprocent

1,6 %

Nettoavkastning på placeringsverksamhet