Fennia Varainhoito vuosikertomus 2018

Toimitusjohtajan katsaus

Kohti kasvua

Eero ErikssonTilikaudella 2018 tavoittelimme kasvua, kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Mielestämme onnistuimme kaikilla osa-alueilla.

Yhtiön ulkoinen toimintaympäristö oli haastava vuonna 2018. Perinteiset sijoitusinstrumentit kuten osakkeet ja korot tarjosivat yleisesti ottaen matalia, osin jopa negatiivisia tuottoja. Sen sijaan vaihtoehtoisten sijoitusmuotojen puolella tuottokehitys oli tasaisempaa. Toimitila- ja tonttirahastomme samoin kuin muu kiinteistövarainhoitomme tuottivat sijoittajille vakaata tuottoa vaikeassa ja arvaamattomassa markkinaympäristössä. Arvopapereihin sijoittavat mallisalkkumme selviytyivät nekin markkinaansa nähden kilpailukykyisin tuotoin.

Kasvua saavutimme niin arvopapereihin sijoittavissa mallisalkuissa kuin kiinteistöliiketoiminnassa. Strategiamme painopiste on kiinteistörahastoissa ja muussa kiinteistövarainhoidossa. Sijoittajien ja säästäjien tavoitellessa vakaata ja hyvää tuottoa ovat kiinteistötuotteemme vastanneet hyvin tähän kysyntään. Perustimme keväällä 2018 Fennia Kiinteistökehitys Oy:n tukemaan kiinteistöliiketoimintaamme.
Näkemyksemme on, että sijoittajat edelleen lisäävät salkuissaan vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, kuten rahastomuotoisia kiinteistösijoituksia. Kasvun mahdollisuudet ovat siis edelleen hyvät.

Fennia Varainhoito on vakavarainen ja sen toiminta oli tilikaudella kannattavaa. Tästä yhtenä osoituksena on osingon maksaminen emoyhtiölle ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa. Tämä on merkittävä paalu Fennia Varainhoidon vielä lyhyessä historiassa.

Fennia Varainhoidon asiakastyytyväisyyttä sijoittajien keskuudessa arvioitiin ensi kertaa viime tilikaudella. Saadut tulokset olivat rohkaisevia ja kannustavia. Meidät tunnetaan ja noteerataan vaihtoehtoisten varainhoitajien ryhmässä. Tavoitteemme on nousta keskikastista kärkijoukkoon tässä sarjassa.

Kasvua, kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä tavoittelemme edelleen. Olemme kuluneella tilikaudella aloittaneet toimenpiteitä, joilla voimme laajentaa kasvun pohjaa. Meillä tulee olla tarjota asiakkaillemme sopivat sijoitus- ja säästämistuotteet sijoitussyklien kaikkiin vaiheisiin. Mikään ei ole niin varmaa kuin syklien kiertokulku, jossa vaihtoehtoiset sijoitusmuodot ottavat mittaa perinteisemmistä vaihtoehdoista. Sijoitusvarallisuus liikkuu, mutta sen liike ei ole itseisarvo eikä tarkoitus meille. Oikea-aikainen liike eli asiakkaiden varallisuuden allokointi on asiakkaidemme etu.

Jotta asiakkaamme kokevat sijoittamisen ja sen seuraamisen helpoksi ja vaivattomaksi, tarvitsemme hyvän, nykyistä paremman alustan palveluitamme varten.

Näin muodostuu Fennia Varainhoidon yhtälö, kasvua tukevalla alustalla.

Kiitos Fennia Varainhoidon henkilökunnalle sitoutumisesta ja panoksesta yhteisiin tavoitteisiin. Samoin kiitämme Fennia-konsernia rakentavasta yhteistyöstä.

Hyvä varainhoito parantaa asiakkaidemme taloudellista turvallisuutta. Se on tekemisen ja unelmien takana.

Eero Eriksson