Fennia Varainhoito vuosikertomus 2018

Tilinpäätös

Tase


 

2018

2017

Liite

VASTAAVAA

   
 

Käteiset varat

5 441

3 629

 
       
 

Osakkeet ja osuudet

   
  

Saman konsernin yrityksissä

105

 

1

 

Aineettomat hyödykkeet

   
  

Muut pitkävaikutteiset menot

 

2

 
 

Aineelliset hyödykkeet

   
  

Muut aineelliset hyödykkeet

30

35

 
 

Muut varat

   
  

Saamiset

611

1 192

2

 

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

106

9

2

    

6 294

4 867

 
       
       

VASTATTAVAA

   
 

VIERAS PÄÄOMA

   
  

Muut velat

398

298

3

  

Siirtovelat

1 450

1 447

3

 

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

   
  

Poistoero

10

8

 
 

OMA PÄÄOMA

  

4

  

Osakepääoma

125

125

 
  

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

3 675

3 675

 
  

Edellisten tilikausien tappio

-686

-1 653

 
  

Tilikauden voitto

1 322

968

 
    

6 294

4 867