Tilinpäätös

Tuloslaskelma


1 000 €

Konserni

2017

Konserni

2016

Emoyhtiö

2017

Emoyhtiö

2016

Liite

Vakuutustekninen laskelma

     
 

Vakuutusmaksutulo

     
  

Vakuutusmaksutulo

166 687

207 062

166 687

207 062

1

  

Jälleenvakuuttajien osuus

-960

-1 181

-960

-1 181

 
   

165 728

205 881

165 728

205 881

 
 

Sijoitustoiminnan tuotot

60 737

79 649

63 277

81 724

3, 4

 

Sijoitusten arvonkorotus

49 813

56 280

49 813

56 280

3, 4

 

Korvauskulut

     
  

Maksetut korvaukset

-104 438

-90 651

-104 438

-90 651

2

  

Jälleenvakuuttajien osuus

219

350

219

350

 
  

Korvausvastuun  kokonaismuutos

-3 252

-11 502

-3 252

-11 502

 
 

Korvauskulut yhteensä

-107 471

-101 803

-107 471

-101 803

 
 

Vakuutusmaksuvastuun muutos

     
  

Vakuutusmaksuvastuun kokonaismuutos

-96 099

-170 619

-96 099

-170 619

 
   

-96 099

-170 619

-96 099

-170 619

 
 

Liikekulut

-14 806

-14 046

-14 806

-14 046

5

 

Sijoitustoiminnan kulut

-33 919

-44 554

-34 110

-43 325

3, 4

 

Sijoitusten arvonkorotusten oikaisu

-8 278

-2 900

-8 278

-2 900

3, 4

 

Vakuutustekninen tulos

15 704

7 888

18 054

11 192

 

Muu kuin vakuutustekninen laskelma

     
 

Muut tuotot

     
  

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot

4 751

2 910

   
  

Muut

3

3

3

3

 
 

Muut kulut

     
  

Sijoituspalvelutoiminnan kulut

-4 231

-2 120

   
  

Liikearvon poisto

-241

-241

-241

-241

 
  

Muut

 

-2

 

-2

 
   

-4 472

-2 363

-241

-242

 

Voitto varsinaisesta toiminnasta

15 986

8 438

17 816

10 953

 
 

Tilinpäätössiirrot

     
  

Poistoeron muutos

  

-17

16

 
 

Tuloverot

     
  

Tilikauden verot

-3 042

-1 931

-3 042

-1 931

 
  

Aikaisempien tilikausien verot

699

-38

699

-38

 
  

Laskennalliset verot

199

1 294

   
   

-2 145

-676

-2 344

-1 969

 
 

Vähemistösouudet

1

-10

   
        
 

Tilikauden voitto

13 842

7 753

15 455

9 000