Förvaltningsorgan

Styrelse

Ordförande

Antti Kuljukka
koncernchef
Fenniakoncernen
Helsingfors

Medlemmar

Juha-Pekka Halmeenmäki
verkställande direktör
Invalidstiftelsen
Helsingfors 

Matti Ruohonen
Filosofie doktor, SGF
Åbo

Seppo Rinta
vice verkställande direktör
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
Esbo

Styrelsens sekreterare

Sanna Elg
direktör för juridiska ärenden
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
Esbo

Fennia Livs förvaltningsorgan 1.1.2018