Bokslut

Styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras

Fennia Livs utdelningsbara medel var 75 472 645,11 euro. Bolagets vinst för räkenskapsperioden var 15 455 223,37 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens vinst används så att 3 000 000,00 euro delas ut som utdelning och att 12 472 645,11 euro överförs till tidigare räkenskapsperioders vinstmedel.

 

 

Helsingfors den 8 mars 2018

 

Antti Kuljukka

Matti Ruohonen

Juha-Pekka Halmeenmäki

 

Seppo Rinta

Alexsander Schoschkoff
verkställande direktör