Bokslut

Placeringsfördelning enligt verkligt värde


 

Grundfördelning

 

 Riskfördelning

 

31.12.2017

31.12.2016

 

31.12.2017

2016

2015

2014

2013

 

mn euro

%

mn euro

%

 

mn euro

       %

mn euro

       %

       %

       %

            

Ränteplaceringar sammanlagt

520,5

67,8

525,0

69,5

 

520,5

67,8

69,5

59,7

51,9

50,2

Lånefordringar ¹⁾

3,0

0,4

3,1

0,4

 

3,0

0,4

0,4

0,4

0,4

1,2

Masskuldebrevslån

367,1

47,8

294,0

38,9

 

367,1

47,8

38,9

39,0

41,0

39,1

Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ¹⁾ ²⁾

150,5

19,6

227,9

30,1

 

150,5

19,6

30,1

20,3

10,4

9,9

Aktieplaceringar sammanlagt

145,9

19,0

111,3

14,7

 

145,8

19,0

14,7

17,9

25,5

27,5

Noterade aktier ³⁾

112,6

14,7

76,9

10,2

 

112,6

14,7

10,2

12,6

18,6

21,3

Kapitalplaceringar ⁴⁾

21,6

2,8

23,3

3,1

 

21,6

2,8

3,1

3,5

3,8

3,7

Onoterade aktier ⁵⁾

11,6

1,5

11,1

1,5

 

11,6

1,5

1,5

1,9

3,0

2,5

Fastighetsplaceringar sammanlagt

99,5

13,0

112,4

14,9

 

99,5

13,0

14,9

21,5

21,6

21,0

Direkta fastighetsplaceringar

89,9

11,7

89,1

11,8

 

89,9

11,7

11,8

15,3

15,6

15,7

Fastighetsinvesteringsfonder och kollektiva investeringar

9,6

1,2

23,4

3,1

 

9,6

1,2

3,1

6,2

6,0

5,2

Övriga placeringar  

1,4

0,2

7,2

0,9

 

1,4

0,2

0,9

0,9

0,9

0,9

Hedgefondplaceringar ⁶⁾

0,0

0,0

6,5

0,9

 

0,0

0,0

0,9

0,9

0,8

0,8

Råvaruplaceringar

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga placeringar ⁷⁾

1,4

0,2

0,7

0,1

 

1,4

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

Placeringar sammanlagt

767,2

100,0

755,9

100,0

 

767,2

100,0

99,9

100,0

99,8

99,6

Inverkan av derivat 8⁾

     

0,0

0,0

0,1

0,0

0,2

0,4

Placeringar enligt verkligt värde sammanlagt

767,2

100,0

755,9

100,0

 

767,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

            

Modifierad duration för masskuldebrevsportföljen

1,2

          
            

1) Inklusive upplupna räntor.

2) Inklusive pengar och bankfordringar samt köpeskillingsfordringar och -skulder.

3) Inklusive blandfonder om de inte kan hänföras till andra poster.

4) Inklusive kapitalfonder och mezzanine-fonder samt placeringar i infrastruktur.

5) Inklusive onoterade fastighetsinvesteringsbolag.

6) Inklusive hedgefondandelar av olika slag oberoende av fondens strategi.

7) Inklusive poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag.

8) Inklusive inverkan av derivat på differensen mellan risk- och grundfördelningen.