Fennia Liv verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Vi hjälper våra kunder att nå framgång.

Verkställande direktörens översikt

"Fennia Livs resultatet var bra. Mätt i belastningsinkomst ökade affärsverksamhetens intäkter med över 10 procent jämfört med föregående år."

Läs mer

167 mn euro

Premieinkomst

22,3 mn euro

Rörelsevinst

8,23

Vitsord för kundnöjdhet