Verkställande direktörens översikt

Bra resultat tillsammans

Antti KuljukkaÅr 2017 var i sin helhet ett bra år för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Fennia är i gott skick, placeringsintäkterna ökade och solvensen är stark.

För företagsförsäkring var det fråga om ett brytningsår. Vi satsade på utveckling av tjänster och på förebyggande säkerhetsarbete tillsammans med våra företagskunder. Antalet skador minskade och den positiva trenden kunde beaktas även i prissättningen av försäkringar. Särskilt inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för företag avspeglades den beskrivna utvecklingen i minskade premieinkomster.

I fjol förnyade vi dessutom Fenniakoncernens strukturer och organisation. Det väsentliga syftet med förnyelsen var att bygga upp Fenniakoncernens konkurrenskraft.

I den här verksamhetsberättelsen och samhällsansvarsrapporten för 2017 redogörs för första gången mer ingående för de teman inom samhällsansvar som våra intressegrupper anser vara viktiga.

Vi tog reda på våra intressegruppers förväntningar på samhällsansvar och frågade vilka teman de anser vara väsentliga i Fenniakoncernens samhällsansvar och vilka vi ska satsa på i våra affärsfunktioner.

De allra väsentligaste teman var ekonomiskt ansvar, solvens, ansvarsfulla investeringar och förebyggande av svart ekonomi. Transparent och etisk verksamhet visade sig naturligtvis utgöra grunden för hela affärsverksamhetens samhällsansvar.

Fennia har alltid varit företagarnas bolag. De som deltog i väsentlighetsbedömningen uttryckte starkt åsikten att medverkande i företagarnas säkerhet och välmående samt förståelsen för företagande och genom detta främjande av kundernas verksamhetsförutsättningar är samhällsansvar som starkt präglar just Fennia.

För strategiperioden, som inleddes i början av året, är Fenniakoncernens vision att erbjuda den bästa kundupplevelsen. Vi vill att kunderna upplever att vår service är så bra att de vill stanna hos oss och rekommendera oss. Därför är det viktigt att vi lyckas i mötet med kunden.

Tack till våra kunder, anställda och samarbetspartner för ett utmärkt jobb – vi är här för er – för företagande och liv.

Antti Kuljukka
konsernchef