Fenniakoncernens strategi

Fenniakoncernens strategi

Fenniakoncernen finns, i enlighet med sin mission, till för företagande och liv. Vi är en pålitlig partner för företagare och vi förstår företagarens och hans eller hennes närståendes behov. Vi är även partner för privathushåll, som är företagare för sitt eget liv.

Fenniakoncernens vision är att erbjuda den bästa kundupplevelsen. Vi vill att kunderna upplever att vår service är så bra att de vill stanna hos oss och rekommendera oss.

Fennakoncernens strategi 2018–2022 består av fyra mål:

  • Personal som kan förnya sig
  • Tillväxt inom företagskunder
  • Effektiv inom privathushåll
  • Solid

Fennia lukuina

Fennias fyra strategiska mål

Personal som kan förnya sig

En personal som kan förnya sig är en resurs och utan denna resurs kan vi inte nå våra strategiska mål.

Vi arbetar varje dag så att kunderna har en trygg och förtroendefull känsla över att vi tar väl hand om deras ärenden. Vi värderar företagande och vi strävar varje dag efter företagarmässig verksamhet. Vi jobbar modigt, målmedvetet, målinriktat, engagerat och entusiastiskt – som om vi skulle jobba för vårt eget företag.

Vi leder, coachar och jobbar så att vi lyckas skapa en utmärkt personalupplevelse, som säkrast leder till marknadens bästa kundupplevelse.

Försäkrings- och finansbranschen står inför stora förändringar. Vi gör resultat ansvarsfullt och vi finns till för företagande och liv, vilket är en betydelsefull och krävande uppgift. Därför vill vi att Fenniaanställda växer med oss och att de kan uppleva att förmågan att förnya sig utgör en möjlighet. Tillsammans kan vi skapa framgång.

Tillväxt inom företagskunder

Vi växer lönsamt inom företagskunder med försäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Vi skapar med hjälp av Fenniakoncernens tjänster en övergripande upplevelse för våra kunder som partner och rådgivare i ekonomisk trygghet.

Vi genomför våra tjänster effektivt och högklassigt, så att kunden får den bästa serviceupplevelsen – en så bra upplevelse att kunden är redo att rekommendera Fennia.

Fennia har alltid varit företagarnas bolag. Vårt kunnande, nätverk och resultat har uppstått genom att vi betjänar företag och företagande. Vi förädlar detta kunnande och på det är det bra att bygga framtiden.

Effektiv inom privathushåll

Genom att betjäna företagaren som privatperson och hans eller hennes familj i riskhantering, kan vi erbjuda motsvarande goda tjänster också för andra privathushåll. Samtidigt som vi skapar ekonomisk trygghet för företagarens familj vill vi erbjuda ett livslångt partnerskap också för andra aktiva personkunder och privathushåll.

Privathushåll förbättrar spridningen av Fenniakoncernens försäkringsrisker och gör koncernens riskposition mer stabil. Stabilitet syns som mindre resultatfluktuering.

God service inom privathushållssegmentet präglas av effektivitet och smidighet – detta gäller såväl kunden som bolaget. När detta genomförs blir både personal- och kundupplevelsen lyckad.

Solid

Fenniakoncernen är solid. Som solitt bolag kan vi ta ansvar för de förpliktelser som vi gett våra försäkringstagare.

För att vi ska vara solida även i framtiden måste vi förstå den risk vi tar och bara ta sådana risker som vi kan bära.

Vi är expert på riskhantering och föregångare inom vår egen verksamhet.