Årsredovisning och samhällsansvarsrapport 2017

För företagande
och liv.

Verkställande direktörens översikt

"Vi vill att kunderna upplever att vår service är så bra att de vill stanna hos oss och rekommendera oss. Därför är det viktigt att vi lyckas i mötet med kunden."

Läs mer

394 mn euro

Premieinkomst

93,6 %

Totalkostnadsprocent

4,7 %

Nettoavkastning på placeringsverksamhet