Fennia Kapitalförvaltning verksamhetsberättelse 2017

Fennia Kapitalförvaltning verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Rådgivare i ekonomisk trygghet

Verkställande direktörens översikt

"Våra kunder fick god avkastning som står sig i jämförelse på såväl portföljerna i diskretionär kapitalförvaltning som på modellportföljerna och fonden Fennica Fastigheter I"

Läs mer

3 md €

Förvaltade tillgångar

24,2 %

Kapitaltäckningsgrad

34

Personal