Henki-Fennia vuosikertomus 2016

Toimitusjohtajan katsaus

Vahtini aikana

Toimitusjohtajat

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia on perustettu 1998 Vakuutusyhtiö Fennian ja Työeläkeyhtiö Eläke-Fennian toimesta. Ennen nykyisen, kohta kaksikymppisen oman henkiyhtiön perustamista asiakkaiden henkivakuutusratkaisuja tehtiin muun muassa Henkivakuutusosakeyhtiö Novaaan, jonka vakuutuskannasta Fennian tekemät siirtyivät osaksi Henki-Fennian vakuutuskantaa.

Tällä hetkellä vanhin, edelleen voimassa oleva vakuutussopimus on alkanut 5.8.1980.

Se on kuolemanvaraturvavakuutus. Lähes 40 vuotta sitten otimme vakuutuksen kautta vakuutetun kuoleman riskin sovittuun summaan saakka yhtiön vastuulle. Vanhin säästämiseen perustuva vakuutus on taas alkanut 1.7.1986 (Sesam Ryhmäeläke).

Viimeisin tämän hetken vakuutuksien päättymisaika on arviolta 12.11.2096, kun ryhmäeläkekannan nuorin vakuutettu täyttää 100 vuotta, hänellä on etuna niin sanottu elinikäinen eläke. Yksilöllisessä eläkevakuutuksessa vastaavasti nuorin vakuutettu täyttää 100 vuotta 23.4.2092 ja riskihenkivakuutuksessa 90 ikävuoden enimmäisikä tulee vastaan nuorimmalle vakuutetulle 31.3.2091.

Vastuita on kannettavanamme lähes 80 vuotta tästä eteenpäin. Ja vakuutussopimuslain mukaan kerran sopimuksen kirjoitettuamme vastuumme pysyy muuttumattomana ilman vakuutuksenottajan nimenomaista halua muutoksiin.

Olen saanut kohdalleni ison kunnian olla tässä jatkumossa kymmenen vuoden ajan yhtiön toimitusjohtajana. Olen myös erittäin ylpeä siitä, että voin jättää yhtiön toimitusjohtajan tehtävät seuraajalleni Alexander Schoschkoffille vaiheessa, jossa yhtiö on erinomaisessa kunnossa, ja on pystynyt tekemään merkittävän kasvun viimeisen viiden vuoden aikana.

Kiitän nöyrästi asiakkaitamme luottamuksesta, niin menneen kuin tulevankin ajan osalta. Haluan erityisesti kiittää tässä muutoksen tilanteessa ammattitaitoista henkilökuntaa kaikilta kymmeneltä vuodelta. Kiitän hallitusta luottamuksesta ja omistajia kärsivällisyydestä; yhtiön voiton käyttämisestä ensisijassa vakuutettujen etuihin ja yhtiön vakavaraisuuden hyväksi.

Lämmin kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneillemme Henki-Fennian palveluiden aktiivisesta käyttämisestä. Ilman teidän apuanne emme olisi pystyneet viime vuosien merkittävään kasvuun.

Teemme päivittäin töitä palvelumme edelleen parantamiseksi ja yhtiön hoitamiseksi niin, että mainittu Ryhmäeläkkeen eläkkeensaaja voi hyvillä mielin juhlia omaa 100-vuotispäiväänsä 12.11.2096 maksamamme eläkkeen turvin.

Seppo Rinta
Henki-Fennian toimitusjohtaja 1.4.2017 saakka
Fennian varatoimitusjohtaja ja konsernijohtajan sijainen 1.4.2017 alkaen