Henki-Fennia vuosikertomus 2016

Tilinpäätös

Tuloslaskelma


1 000 €

Konserni

2016

Konserni

2015

Emoyhtiö

2016

Emoyhtiö

2015

Liite

        

Vakuutustekninen laskelma

     
 

Vakuutusmaksutulo

     
  

Vakuutusmaksutulo

207 062

199 823

207 062

199 823

1

  

Jälleenvakuuttajien osuus

-1 181

-877

-1 181

-877

 
   

205 881

198 946

205 881

198 946

 
        
 

Sijoitustoiminnan tuotot

79 649

126 986

81 724

125 659

3, 4

 

Sijoitusten arvonkorotus

56 280

39 896

56 280

39 896

3, 4

        
 

Korvauskulut

     
  

Maksetut korvaukset

-90 651

-83 181

-90 651

-83 181

2

  

Jälleenvakuuttajien osuus

350

50

350

50

 
  

Korvausvastuun  kokonaismuutos

-11 502

-3 373

-11 502

-3 373

 
  

Kannansiirto

-

5 025

-

5 025

 
        
 

Korvauskulut yhteensä

-101 803

-81 479

-101 803

-81 479

 
        
 

Vakuutusmaksuvastuun muutos

     
  

Vakuutusmaksuvastuun kokonaismuutos

-170 619

-278 895

-170 619

-278 895

 
  

Kannansiirto

-

59 222

-

59 222

 
   

-170 619

-219 673

-170 619

-219 673

 
        
 

Liikekulut

-14 046

-13 544

-14 046

-13 544

5

 

Sijoitustoiminnan kulut

-44 554

-43 139

-43 325

-41 164

3, 4

 

Sijoitusten arvonkorotusten oikaisu

-2 900

-2 295

-2 900

-2 295

3, 4

 

Vakuutustekninen tulos

7 888

5 699

11 192

6 347

 
        

Muu kuin vakuutustekninen laskelma

     
 

Muut tuotot

     
  

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot

2 910

2 212

   
  

Muut

3

 

3

-

 
   

2 913

2 213

3

-

 
 

Muut kulut

     
  

Sijoituspalvelutoiminnan kulut

-2 120

-1 959

   
  

Liikearvon poisto

-241

-241

-241

-241

 
  

Muut

-2

-

-2

-

 
   

-2 363

-2 199

-242

-241

 
        

Voitto varsinaisesta toiminnasta

  

10 953

6 106

 
        
 

Tilinpäätössiirrot

     
  

Poistoeron muutos

  

16

27

 
        
 

Tuloverot

     
  

Tilikauden verot

-1 931

-1 077

-1 931

-1 066

 
  

Aikaisempien tilikausien verot

-38

84

-38

84

 
  

Laskennalliset verot

1 294

549

   
   

-676

-445

-1 969

-982

 
        
 

Vähemistösouudet

-10

4

   
        
 

Tilikauden voitto

7 753

5 272

9 000

5 151