Fennia Liv verksamhetsberättelse 2016

Fennia Liv verksamhetsberättelse och bokslut 2016

Vi hjälper våra kunder att nå framgång.

Verkställande direktörens översikt

"Fennia Livs förmåga att stå till tjänst för sina kunder och samarbetspartners har höjts till en god nivå – arbetet fortsätter med en ny ledare."

Läs mer

207 mn euro

Premieinkomst

134 mn euro

Försäljning

8,3

Vitsord för kundnöjdhet