Henki-Fennia vuosikertomus 2016

Henki-Fennian hallinto

Hallitus

Puheenjohtaja

Mikael Ahlbäck
konsernijohtaja
Ab Rani Plast Oy
Teerijärvi

Varapuheenjohtaja

Matti Ruohonen
Filosofian tohtori, SHV
Turku

Jäsenet

Eero Eriksson
varatoimitusjohtaja
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Helsinki

Juha-Pekka Halmeenmäki
toimitusjohtaja
Invalidisäätiö
Helsinki

Antti Kuljukka
toimitusjohtaja
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Helsinki

Hallituksen sihteeri

Sanna Elg
lakiasiainjohtaja
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Espoo

Henki-Fennian hallinto 1.1.2017