Fennia vuosikertomus 2016

Toimitusjohtajan katsaus

Fennian operatiivinen tulos oli hyvä

Antti Kuljukka

Fennian operatiivinen tulos parani vuonna 2016, ja vahinkomenojen pienentymisestä johtuen yhtiön riskisuhde aleni. Luvuista huomaa, että fennialaiset ovat jatkaneet systemaattista perusliiketoiminnan kehittämistä. Olemme rakentaneet palvelujamme ja kannattavuutta monella eri tavalla.

Onnistuneiden kumppanuuksien avulla Fenniassa on tehostettu ja sujuvoitettu palvelua. Pystymme kohtaamaan asiakkaan siellä, missä se on hänelle luontevinta ja tarjoamme vahingosta selviytymisen palveluja, kun tilanne sitä vaatii. Kumppanuuksien avulla tavoittelemme laadukasta asiakaskokemusta.

Olemme jatkaneet digitaalisten palveluiden sekä robotiikan kehittämistä ja siirtyneet Oma Fennia -verkkopalvelujen avulla lähes paperittomiin palveluprosesseihin niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat valinneet verkon asiointikanavakseen.

Fenniassa on rakennettu myös hyvinvointistrategiaa. Yhtiössä on varauduttu soten mukanaan tuomaan isoon, yhteiskunnalliseen sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden, tuottamisen ja rahoituksen muutokseen.

Fennia-konsernin rakenteita ja organisaatiota on uudistettu katsauskauden jälkeen. Uusien rakenteiden sekä niiden kanssa rinnan tapahtuvan toiminta- ja johtamismallien päivityksen keskeisenä tavoitteena on, että Fennia-konserni tulee olemaan entistä kilpailukykyisempi tulevaisuudessa. Uudistumiseen on kolme keskeistä syytä: Fennia-Konserni on kasvanut ja kehittynyt merkittävästi 2000-luvulla, sääntely-ympäristö asettaa uusia vaatimuksia emo- ja tytäryhtiöille sekä johtamiselle ja vastuurooleille. Näiden lisäksi asiakaskäyttäytyminen sekä asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet merkittävästi.

EPSI-Rating -tutkimuksen mukaan Fennia on viidettä vuotta peräkkäin yritysasiakkaiden keskuudessa suositelluin vakuutusyhtiö. Erityisen tyytyväisiä yritysasiakkaat olivat tuotteiden laatuun sekä hinta-laatu-suhteeseen. Tämä kertoo siitä, että olemme pystyneet vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin onnistuneesti.

Kilpailu on kuitenkin kovaa, ja meidän on kehitettävä toimintaamme jatkuvasti, ennakkoluulottomasti ja asiakkaitamme kuunnellen.

Kiitokset asiakkaillemme, työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä.

Antti Kuljukka
toimitusjohtaja