Fennia vuosikertomus 2016

Tilinpäätös

Tunnusluvut

 

       

2012

2013

2014

2015

2016

                 
 

Konsernin tunnusluvut

           
                 
   

Liikevaihto

M€

603

636

728

840

737

   

Vakuutusmaksutulo

M€

467

498

583

629

624

   

Liikevoitto/-tappio

M€

48

24

82

87

11

   

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja

 

         
   

ja veroja

M€

39

12

37

46

-3

   

Kokonaistulos

M€

116

30

109

12

47

   

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

 

1 270

1 262

1 263

1 157

1 044

                 
                 
           

 

 

 

 

Vahinkovakuutuksen tunnusluvut

     

 

 

 

                 
   

Vakuutusmaksutulo

M€

376

403

430

429

417

   

Vahinkosuhde

%

85,9

83,7

78,6

78,8

79,1

   

Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua

%

82,1

80,1

75,5

75,6

75,8

   

Liikekulusuhde

%

24,2

24,3

23,8

22,9

25,1

   

Yhdistetty kulusuhde

%

110,1

108,0

102,4

101,7

104,1

   

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua

%

106,3

104,4

99,3

98,5

100,9

   

Liikevoitto/-tappio

M€

35

22

73

84

1

   

Kokonaistulos

M€

80

34

80

52

26

   

Kokonaispääoman tuotto

%

6,3

3,1

5,6

3,7

2,1

   

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

M€

116

65

89

59

42

   

tuotto sitoutuneelle pääomalle

%

9,1

5,2

6,2

3,9

2,7

   

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

 

1 067

1 067

1 077

1 043

935

                 
                 
 

Henkivakuutuksen tunnusluvut

           
       

 

       
   

Vakuutusmaksutulo

M€

91

94

153

200

207

   

Liikekustannus kuormitustulosta

%

117,4

114,5

120,4

112,0

103,9

   

Liikevoitto/-tappio

M€

12

2

9

3

11

   

Kokonaistulos

M€

36

1

30

-38

14

   

Kokonaispääoman tuotto

%

9,5

5,6

7,8

5,5

5,1

   

Sijoitustustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

M€

58

33

50

35

30

   

tuotto sitoutuneelle pääomalle

%

9,3

5,2

7,4

5,0

4,3

   

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

 

48

50

50

54

53

                 
 

* Konsernitilinpäätöksen mukaiset tunnusluvut