Fennia vuosikertomus 2016

Tilinpäätös

Tuloslaskelma


1 000 €

Konserni

2016

Konserni

2015

Emoyhtiö

2016

Emoyhtiö

2015

Liite

           

Vakuutustekninen laskelma

    

2

 

Vahinkovakuutus

     
  

Vakuutusmaksutuotot

     
   

Vakuutusmaksutulo

417 353

429 429

417 353

429 429

1

   

Jälleenvakuuttajien osuus

-4 975

-5 182

-4 975

-5 182

 
      

412 378

424 247

412 378

424 247

 
           
   

Vakuutusmaksuvastuun muutos

-228

-7 099

-228

-7 099

 
           
  

Vakuutusmaksutuotot yhteensä

412 150

417 148

412 150

417 148

 
           
  

Korvauskulut

     
   

Maksetut korvaukset

-287 023

-282 899

-287 023

-282 899

 
   

Jälleenvakuuttajien osuus

1 391

951

1 391

951

 
      

-285 631

-281 948

-285 631

-281 948

 
           
   

Korvausvastuun muutos

-43 179

-46 274

-43 179

-46 274

 
   

Jälleenvakuuttajien osuus

2 998

-568

2 998

-568

 
      

-40 181

-46 843

-40 181

-46 843

 
           
  

Korvauskulut yhteensä

-325 812

-328 791

-325 812

-328 791

 
           
  

Liikekulut

-103 395

-95 333

-103 395

-95 333

4

  

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta

-17 058

-6 976

-17 058

-6 976

 
  

Tasoitusmäärän muutos

-12 993

-44 150

-12 993

-44 150

 
  

Vakuutustekninen kate

-30 051

-51 125

-30 051

-51 125

 

Vakuutustekninen laskelma

     
 

Henkivakuutus

     
  

Vakuutusmaksutulo

     
   

Vakuutusmaksutulo

207 062

199 823

   
   

Jälleenvakuuttajien osuus

-1 181

-877

   
  

Vakuutusmaksutulo yhteensä

205 881

198 946

   
  

Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

88 699

121 673

   
  

Muut vakuutustekniset tuotot

     
  

Korvauskulut

     
   

Maksetut korvaukset

-90 640

-83 172

   
   

Jälleenvakuuttajien osuus

  

350

50

   
   

Korvausvastuun muutos

-11 502

-3 373

   
   

Kannansiirto

 

5 025

   
  

Korvauskulut yhteensä

-101 792

-81 469

   
  

Vakuutusmaksuvastuun muutos

-170 619

-278 895

   
   

Kannansiirto

  

 

59 222

   
  

Liikekulut

-13 804

-13 304

   
  

Vakuutustekninen tulos

8 365

6 173

   
           

Muu kuin vakuutustekninen laskelma

     
 

Vahinkovakuutuksen tekninen kate

-30 051

-51 125

   
 

Henkivakuutuksen tekninen tulos

8 365

6 173

   
           
 

Sijoitustoiminnan tuotot

162 029

271 653

78 244

149 017

6

 

Sijoitusten arvonkorotus

56 280

39 896

   
 

Sijoitustoiminnan kulut

-109 271

-97 399

-61 475

-54 271

6

 

Sijoitusten arvonkorotusten oikaisu

-2 900

-2 295

   
      

106 138

211 856

16 769

94 746

 
           
 

Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto

-88 699

-121 673

   
 

Muut tuotot

     
  

Sijoituspalvelutoiminan tuotot

2 910

2 212

   
  

Muut

1 641

1 623

21

28

 
      

4 551

3 835

21

28

 
 

Muut kulut

     
  

Sijoituspalvelutoiminnan kulut

-2 090

-1 931

   
  

Muut

-1 038

-1 161

340

108

 
      

-3 128

-3 092

340

108

 

           
 

Voitto/tappio varsinaisesta toiminnasta

-2 825

45 974

-12 920

43 757

 
           
 

Osuus osakkuusyritysten tappioista/voitoista

-480

7

   
           
 

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-3 305

45 981

-12 920

43 757

 
           
 

Tilinpäätössiirrot

     
  

Poistoeron muutos

  

49

227

 
           
 

Tuloverot

     
  

Tilikauden verot

-2 223

-9 094

-191

-7 884

 
  

Aikaisempien tilikausien verot

531

212

568

122

 
  

Laskennalliset verot

1 277

506

   
      

-416

-8 376

378

-7 762

 
           
 

Vähemmistöosuudet

-325

-413

   
           
 

Tilikauden voitto/tappio

-4 046

37 192

-12 494

36 222