Fennia vuosikertomus 2016

Tilinpäätös

Tase

 

1 000 €

Konserni

2016

Konserni

2015

Emoyhtiö

2016

Emoyhtiö

2015

Liite

                 

VASTAAVAA

         
                 
 

Aineettomat hyödykkeet

         
   

Muut pitkävaikutteiset menot

58 183

54 211

54 348

50 781

13

   

Liikearvo

1 925

2 166

     
   

Ennakkomaksut

14 667

17 505

13 865

16 132

13

       

74 776

73 882

68 213

66 914

 
 

Sijoitukset

       

7

   

Kiinteistösijoitukset

         
     

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet

333 449

338 179

131 880

132 953

8

     

Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä

   

124 818

99 037

8

     

Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä

1 843

1 843

     
       

335 293

340 023

256 698

231 990

 
   

Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä

         
     

Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä

   

53 229

53 229

9

     

Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä

2 909

3 389

   

9

       

2 909

3 389

53 229

53 229

 
   

Muut sijoitukset

         
     

Osakkeet ja osuudet

862 918

819 671

594 443

574 286

12

     

Rahoitusmarkkinavälineet

808 548

845 284

472 418

511 566

 
     

Kiinnelainasaamiset

25 892

15 003

22 987

12 052

 
     

Muut lainasaamiset

31 421

19 499

30 646

18 738

10

     

Talletukset

4 000

6 000

2 000

3 000

 
       

1 732 779

1 705 458

1 122 494

1 119 643

 
   

Jälleenvakuutustalletesaamiset

30

30

30

30

 
 

Sijoitukset yhteensä

2 071 011

2 048 899

1 432 451

1 404 892

 
 

Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset

900 910

721 071

     
 

Saamiset

         
   

Ensivakuutustoiminnasta

         
     

Vakuutuksenottajilta

75 728

79 712

74 834

79 089

 
   

Jälleenvakuutustoiminnasta

809

664

459

614

 
   

Muut saamiset

92 225

75 864

80 655

75 803

 
   

Laskennalliset verosaamiset

638

556

     
       

169 400

156 797

155 948

155 506

 
 

Muu omaisuus

         
   

Aineelliset hyödykkeet

         
     

Koneet ja kalusto

6 024

7 751

5 705

7 333

13

     

Tavaravarastot

306

306

293

294

 
       

6 329

8 057

5 998

7 627

 
                 
   

Rahat ja pankkisaamiset

66 250

55 880

37 853

34 249

 
       

72 579

63 937

43 851

41 876

 
 

Siirtosaamiset

         
   

Korot ja vuokrat

11 458

10 344

5 777

5 625

 
   

Muut siirtosaamiset

18 854

11 972

16 235

8 053

 
       

30 312

22 316

22 013

13 678

 
       

3 318 987

3 086 901

1 722 476

1 682 865

 
                 

1 000 €

Konserni

2016

Konserni

2015

Emoyhtiö

2016

Emoyhtiö

2015

Liite

                 

VASTATTAVAA

         
                 
 

Oma pääoma

       

16

   

Pohjarahasto

7 703

7 703

7 703

7 703

 
   

Arvonkorotusrahasto

885

885

885

885

 
   

Varmuusrahasto

264 291

228 120

264 291

228 120

 
   

Hallituksen käyttövarat

59

59

59

59

 
   

Edellisten tilikausien voitto

28 251

27 281

     
   

Tilikauden voitto

-4 046

37 192

-12 494

36 222

 
       

297 142

301 239

260 444

272 988

 
 

Tilinpäätössiirtojen kertymä

         
   

Poistoero

   

1 051

1 100

 
                 
 

Vähemmistöosuudet

1 709

1 786

     
                 
 

Vakuutustekninen vastuuvelka

         
   

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuu

134 931

134 703

134 931

134 703

 
   

Henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuu

485 309

485 125

     
                 
   

Vahinkovakuutuksen korvausvastuu

1 003 832

960 653

1 003 832

960 653

 
   

Jälleenvakuuttajien osuus

-9 428

-6 430

-9 428

-6 430

 
       

994 404

954 223

994 404

954 223

 
                 
   

Henkivakuutuksen korvausvastuu

152 738

151 699

     
   

Vahinkovakuutuksen tasoitusmäärä

281 317

268 324

281 317

268 324

 
 

Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä

2 048 699

1 994 074

1 410 652

1 357 249

 
                 
 

Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka

903 219

722 320

 

 

 
 

Velat

         
   

Jälleenvakuutustoiminnasta

1 987

1 573

1 088

1 031

 
   

Muut velat

21 493

23 915

17 103

21 405

 
   

Laskennalliset verovelat

7 564

8 759

     
       

31 044

34 248

18 191

22 436

 
 

Siirtovelat

37 174

33 234

32 138

29 091

 
       

3 318 987

3 086 901

1 722 476

1 682 865