Fennia vuosikertomus 2016

Tilinpäätös

Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle

 

Sijoitustoim. nettotuotot 
markkina-arvo ⁸⁾

Sitoutunut pääoma ⁹⁾

 

   

Tuotto-% sitoutuneelle pääomalle

 
 

2016

2016

 

2016

2015

2014

2013

2012

Tuotto € / %  sit. pääomalle

milj. euroa

milj. euroa

 

%

%

%

%

%

Korkosijoitukset yhteensä

21,3

860,8

 

2,5 %

0,8

4,3

-0,1

9,2

Lainasaamiset ¹⁾

-0,5

44,2

 

-1,1 %

6,4

-7,0

1,3

6,1

Joukkovelkakirjalainat

20,8

527,1

 

4,0 %

-0,3

5,2

-0,4

12,4

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾

1,0

289,5

 

0,3 %

2,4

2,9

0,8

1,9

Osakesijoitukset yhteensä

8,4

313,2

 

2,7 %

12,9

9,1

14,4

12,8

Noteeratut osakkeet ³⁾

14,2

203,1

 

7,0 %

19,6

12,4

17,2

16,6

Pääomasijoitukset ⁴⁾

3,8

30,5

 

12,3 %

12,5

11,2

5,2

12,3

Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾

-9,5

79,6

 

-11,9 %

2,5

0,7

10,1

0,1

Kiinteistösijoitukset yhteensä

23,2

375,9

 

6,2 %

6,3

9,0

9,2

6,7

Suorat kiinteistösijoitukset

18,6

307,5

 

6,0 %

6,2

8,8

10,6

5,9

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset

4,7

68,4

 

6,8 %

6,8

10,0

-2,6

16,7

Muut sijoitukset  

-5,3

10,4

 

-51,0 %

2,3

10,1

20,8

-6,2

Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾

-0,6

13,6

 

-4,7 %

4,5

8,6

3,3

10,0

Hyödykesijoitukset

0,0

0,0

           

Muut sijoitukset ⁷⁾

-4,7

-3,2

 

143,5 %

       

Sijoitukset yhteensä

47,7

1 560,4

 

3,1 %

4,1

6,4

5,4

9,3

Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut

-5,3

     

 

 

   

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

42,3

1 560,4

 

2,7 %

3,9

6,2

5,2

9,1

                 

1) Sisältää kertyneet korot

2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt

6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta

7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos -  kauden aikana tapahtuneet kassavirrat

       Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta

9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat