Fennia vuosikertomus 2016

Tilinpäätös

Konsernin tulosanalyysi (M€)


   

2012

2013

2014

2015

2016

 

Vahinkovakuutus

     
  

Vakuutusmaksutuotot

366

390

418

417

412

  

Korvauskulut

-314

-326

-329

-329

-326

  

Liikekulut

-88

-95

-99

-95

-103

  

Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut

-

-

-

-

-

  

Vakuutustekninen kate ennen

     
  

tasoitusmäärän muutosta

-37

-31

-10

-7

-17

  

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut

     
  

sekä arvonkorotukset

70

52

83

90

17

  

Muut tuotot ja kulut

2

2

1

1

1

  

Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappiosta

0

0

-1

0

0

  

Liikevoitto/-tappio

35

22

73

84

1

  

Tasoitusmäärän muutos

-7

-17

-44

-44

-13

  

Vahinkovakuutuksen voitto/tappio

     
  

ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

29

5

30

40

-12

  

 

     
        
 

Henkivakuutus

     
  

Vakuutusmaksutulo

90

94

151

199

206

  

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut

     
  

sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut

63

88

63

122

89

  

Maksetut korvaukset

-64

-84

-77

-83

-90

  

Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja

     
  

ja tasoitusmäärän muutosta

-66

-84

-117

-221

-180

  

Liikekulut

-11

-10

-12

-13

-14

  

Muut vakuutustekniset tuotot

-

-

-

-

-

  

Vakuutustekninen tulos ennen

     
  

lisäetuja ja tasoitusmäärän muutosta

13

3

9

3

10

  

Muut tuotot ja kulut

-1

-1

0

0

1

  

Liikevoitto

12

2

9

3

11

  

Tasoitusmäärän muutos

-1

-1

-1

9

0

  

Lisäedut

-1

6

-1

-5

-2

  

Henkivakuutuksen voitto

     
  

ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

10

7

7

6

9

  

 

     
        
  

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja

     
  

ja veroja

39

12

37

46

-3

  

Tuloverot ja muut välittömät verot

-9

-1

-9

-8

0

  

Vähemmistöosuudet

-3

0

0

0

0

  

Konsernin voitto/tappio tilikaudelta

27

10

27

37

-4