Fennia vuosikertomus 2016

Tilinpäätös

Hallituksen ehdotus voiton käytöstä

Fennian voitonjakokelpoiset varat olivat 251 856 307,34 euroa. Yhtiön tilikauden tappio oli 12 493 870,03 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että tilikauden tappio katetaan varmuusrahastosta.

 

Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2017

 

Mikael Ahlbäck

Matti Pörhö

Antti Kuljukka
toimitusjohtaja

 

Jussi Järventaus

Eva Liljeblom

Jyrki Mäkynen
 

Timo Salli

Paul Stucki