Fennia vuosikertomus 2016

Tilinpäätös

Hallintoneuvoston lausunto

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian hallintoneuvosto on käsitellyt yhtiön vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Hallintoneuvostolla ei ole niiden johdosta huomauttamista.

Hallintoneuvosto esittää 26.4.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistettaisiin ja hallituksen ehdotus vuosituloksen käyttämisestä hyväksyttäisiin.

 

 

Helsingissä maaliskuun 22. päivänä 2017

 

Hallintoneuvoston puolesta

 

Janne Ylinen
hallintoneuvoston puheenjohtaja