Fennia verksamhetsberättelse 2016

Fennias verksamhetsberättelse och bokslut 2016

Expert på försäkringar och tjänster i anslutning till dessa.

Verkställande direktörens översikt

"Vi vill bemöta kunder där det är naturligt för dem och erbjuda skadetjänster."

Läs mer

417 mn euro

Premieinkomst

94,7 %

Totalkostnadsprocent

2,7 %

Nettoavkastning på placeringsverksamhet