Fennia Liv verksamhetsberättelse 2015

Fennia Liv verksamhetsberättelse och bokslut 2015

Vi hjälper våra kunder att nå framgång.

Verkställande direktörens översikt

"Fennia Livs tillväxt fortsatte att öka kraftigt tack vare samarbete."

Läs mer

199,8 mn euro

Premieinkomst

5,0 %

Nettointäkter av placeringsverksamhet

44,0 %

Företagskunder