Fennia verksamhetsberättelse 2015

Fennias verksamhetsberättelse och bokslut 2015

Expert på försäkringar och tjänster i anslutning till dessa.

Verkställande direktörens översikt

"Som skadeförsäkringsbolag vill vi kontinuerligt förbättra kundens upplevelser i avgörande stunder."

Läs mer

429 mn euro

Premieinkomst

96,7 %

Totalkostnadsprocent

3,9 %

Nettoavkastning på placeringsverksamhet

143,5 %

Solvensprocent