Fennia Liv verksamhetsberättelse 2014

Fennia Liv verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Vi hjälper våra kunder att nå framgång.

Verkställande direktörens översikt

"Tillväxten i fjol baserade sig till stor del på ett effektivt och utvidgat samarbete med våra kompanjoner."

Läs mer

152,5 mn euro

Premieinkomst

7,4 %

Nettointäkter av placeringsverksamhet

23,4 %

Solvensnivå