Fennia vuosikertomus 2014

Toimitusjohtajan katsaus

Systemaattinen tekeminen tuottaa tulosta

Antti KuljukkaLiiketoiminnan kehittäminen ei tapahdu sormia napsauttamalla. Monimutkaisissa liiketoimintaympäristöissä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja systemaattista asioiden toteuttamista. Perusasiat pitää myös olla joka päivä kunnossa. Kaiken takana on kuitenkin osaava ja motivoitunut henkilöstö. Viime vuoden tuloksemme kertoo, että merkittävä osa edellä mainituista asioista on toteutunut Fenniassa.

Emme kuitenkaan tyydy tähän, vaan haluamme edelleen parantaa asiakaskokemuksen laatua ja palvelun nopeutta. Kirjoitin viime vuoden toimintakertomukseen: "Suomalaiset arvostavat palvelun sisältöä ja yrityksen ongelmanratkaisukykyä. Haluamme aidosti pitää huolta asiakkaistamme. Tämä tarkoittaa, että osaamista, tuotteita ja palvelua on määrätietoisesti kehitettävä." Uutta pyörää ei tässä suhteessa tarvitse keksiä. Osaamisemme, tuotteemme ja erityisesti palvelumme on se pyörä, jonka ominaisuuksia tulemme jatkossakin kehittämään asiakkaidemme toivomaan suuntaan.

Mainitsin monimutkaisesta liiketoimintaympäristöstä. On selkeästi nähtävissä, että globalisaatio, Eurooppa-tasoinen lisääntyvä sääntely sekä digitalisoituminen kyberriskeineen haastavat meitä tulevina vuosina. Tulemme käyttämään runsaasti resursseja ymmärtääksemme mihin maailma on menossa, ja miten muutokset vaikuttavat liiketoimintaamme tulevaisuudessa. Panoksia on käytettävä sääntelyn vaatimusten täyttämiseen sekä samalla on huolehdittava siitä, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme myös tilanteissa, joissa mahdolliset ulkoiset uhat haastavat meitä.

Monta asiaa voisi nostaa esiin kuluneesta vuodesta. Kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun yhtenä tärkeimpänä onnistumisen edellytyksenä ovat luotettavat ja osaavat kumppanuudet. Pitkä ja syvällinen yhteistyö Suomen Yrittäjien kanssa on edelleen monipuolistunut. Yhteistyö yrittäjien kanssa on Fennian dna:ssa.

Erityisen iloinen olen loistavasti alkaneesta yhteistyöstä Danske Bankin kanssa. Viime vuoden startti sai hyvän lähdön, ja tulemme yhdessä Danske Bankin kanssa tuottamaan iloisia yllätyksiä molempien asiakkaille.

Työeläkevakuutusyhtiöt Elo ja Etera ovat keskeisessä roolissa työeläkevakuuttamisen asiantuntijoina ja rahoituskumppaneina yritysasiakkaidemme suuntaan. Näiden arvokkaiden kumppanien lisäksi olemme tekemisessä merkittävän kumppaniverkoston kanssa palvellaksemme omia ja kumppaneidemme kanssa yhteisiä asiakkaitamme mahdollisimman korkeatasoisesti.

Asiakas on ykkönen aina. Se on edelleen toimintamme ensimmäinen kulmakivi ja se pysyy myös tulevaisuudessa ykkösenä. Haluankin kiittää kaikkia Fennia-konsernin asiakkaita palautteesta, yhteistyöstä ja luottamuksestanne meitä kohtaan.

Kiitos myös omalle porukalle. Teidän kanssanne on upeaa tuottaa asiakkaillemme iloisia yllätyksiä.

Antti Kuljukka
toimitusjohtaja