Fennia vuosikertomus 2014

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

 

1 000 €

Konserni

2014

Konserni

2013

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

2013

Liite

                     

Vakuutustekninen laskelma

       

2

 

Vahinkovakuutus

         
   

Vakuutusmaksutuotot

         
     

Vakuutusmaksutulo

430 042

403 054

430 042

403 054

1

     

Jälleenvakuuttajien osuus

-6 173

-6 209

-6 173

-6 209

 
           

423 869

396 845

423 869

396 845

 
                     
     

Vakuutusmaksuvastuun muutos

-5 896

-7 168

-5 896

-7 168

 
                     
   

Vakuutusmaksutuotot yhteensä

417 972

389 677

417 972

389 677

 
                     
   

Korvauskulut

         
     

Maksetut korvaukset

-293 666

-293 465

-293 666

-293 465

 
     

Jälleenvakuuttajien osuus

2 368

2 738

2 368

2 738

 
           

-291 298

-290 727

-291 298

-290 727

 
                     
     

Korvausvastuun muutos

-34 755

-37 740

-34 755

-37 740

 
     

Jälleenvakuuttajien osuus

-2 473

2 439

-2 473

2 439

 
           

-37 228

-35 301

-37 228

-35 301

 
                     
   

Korvauskulut yhteensä

-328 526

-326 028

-328 526

-326 028

 
                     
   

Liikekulut

-99 461

-94 633

-99 461

-94 633

4

   

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta

-10 015

-30 984

-10 015

-30 984

 
   

Tasoitusmäärän muutos

-43 519

-17 059

-43 519

-17 059

 
   

Vakuutustekninen kate

-53 534

-48 043

-53 534

-48 043

 

Vakuutustekninen laskelma

         
 

Henkivakuutus

         
   

Vakuutusmaksutulo

         
     

Vakuutusmaksutulo

152 544

94 462

     
     

Jälleenvakuuttajien osuus

-1 131

-937

     
   

Vakuutusmaksutulo yhteensä

151 413

93 526

     
   

Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

63 064

88 112

     
   

Muut vakuutustekniset tuotot

156

       
   

Korvauskulut

         
     

Maksetut korvaukset

-77 481

-84 213

     
     

Korvausvastuun muutos

-4 796

-5 102

     
   

Korvauskulut yhteensä

-82 278

-89 315

     
   

Vakuutusmaksuvastuun muutos

-113 336

-73 844

     
   

Liikekulut

-11 707

-10 359

     
   

Vakuutustekninen tulos

7 311

8 120

     
                     

Muu kuin vakuutustekninen laskelma

         
 

Vahinkovakuutuksen tekninen kate

-53 534

-48 043

     
 

Henkivakuutuksen tekninen tulos

7 311

8 120

     
                     
 

Sijoitustoiminnan tuotot

176 812

170 649

118 647

94 193

6

 

Sijoitusten arvonkorotus

35 838

41 820

     
 

Sijoitustoiminnan kulut

-64 558

-72 005

-34 996

-39 742

6

 

Sijoitusten arvonkorotusten oikaisu

-2 231

-769

     
           

145 862

139 695

83 651

54 451

 
                     
 

Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto

-63 064

-88 112

     
 

Muut tuotot

         
   

Muut

3 327

4 771

46

201

 
 

Muut kulut

         
   

Muut

-2 095

-4 285

236

341

 
 

Osuus osakkuusyritysten tappioista/voitoista

-614

-88

     
 

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta

         
   

Tilikauden verot

-8 649

-3 088

-6 827

-886

 
   

Aikaisempien tilikausien verot

-953

1 378

-450

829

 
   

Laskennalliset verot

237

611

     
           

-9 364

-1 100

-7 277

-57

 
 

Voitto varsinaisesta toiminnasta

27 830

10 958

23 122

6 894

 
 

Vähemmistöosuudet

-429

-465

     
 

Tilinpäätössiirrot

         
   

Poistoeron muutos

   

378

-172

 
 

Tilikauden voitto

27 401

10 492

23 500

6 722