Fennia verksamhetsberättelse 2014

Fennias verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Expert på försäkringar och tjänster i anslutning till dessa.

Verkställande direktörens översikt

"Vi vill genuint ta hand om våra kunder. Det betyder att kunnande, produkter och service ska utvecklas målmedvetet."

Läs mer

430 mn euro

Premieinkomst

99,3 %

Totalkostnadsprocent

6,2 %

Nettoavkastning på placeringsverksamhet

133,8 %

Solvensprocent